График доставки

Кога ще получа книгите си?

Книгите се изпращат от България! Тук може да следите къде се намира вашата поръчка в реално време по номер (#0001): тръгнала ли е от България, пристигнала ли е в Англия и изпратена ли е до посочен от вас адрес в Англия с RoyalMail.

Курс 75 Поръчки от №8700: Плануван за 19 февруари!

Курс 74 Поръчки от №8605 до №8699: Изпратени за Англия на 13 февруари!

Курс 73 Поръчки от №8489 до №8604: Пристигнаха в Англия на 15 февруари, изпратени с РоялМейл!

Курс 72 Поръчки от №8418 до №8488: Пристигнаха в Англия на 12 февруари и изпратени с РоялМейл!

Курс 71 Поръчки от №8314 до №8417: Пристигнаха в Англия на 9 февруари, изпратени с РоялМейл!

Курс 70 Поръчки от №8174 до №8313: Изпратени с РоялМейл на 5 февруари!

Курс 69 Поръчки от №8040 до №8173: Изпратени с РоялМейл на 29 януари!

Курс 68 Поръчки от №7913 до №8040:  Раздадени успешно! 🙂

Курс 67 Поръчки от №7747 до №7912: Раздадени успешно! 🙂

Курс 66 Поръчки от №7589 до №7746:  Раздадени успешно! 🙂

Курс 65 Поръчки от № 7413 до №7588: Раздадени успешно! 🙂

Курс 64 Поръчки от №7146 до №7412: Раздадени успешно! 🙂

Курс 63 Поръчки от №6889 до №7145: Раздадени успешно! 🙂

Курс 62 Поръчки от №6666 до №6888: Раздадени успешно! 🙂

Курс 61 Поръчки от №6498 до №6665: Раздадени успешно! 🙂

Курс 60 Поръчки от №6367 до №6497: Раздадени успешно! 🙂

Курс 59 Поръчки от №6112 до №6366: Раздадени успешно! 🙂

Курс 58 Поръчки от №5859 до №6111: Раздадени успешно! 🙂

Курс 57  Поръчки от №5679 до №5858: Раздадени успешно! 🙂

Курс 56  Поръчки от №5449 до №5678: Раздадени успешно! 🙂