Духовното семейно констелиране от Берт Хелингер

Тази книга дава обзор върху семейното констелиране и неговото последно развитие: Духовното семейно констелиране. Това по-нататъшно развитие бе съпроводено от ново разбиране за нашата душа и нашия дух, преди всичко обаче едно ново разбиране за границите на нашата съвест. Оказа се, че това е валидно за всички наши отношения, далеч зад пределите на личността и семейството ни. В тази книга, тези разбирания са прегледно обобщени. Берт Хелингер е известен съвременен немски психолог, педагог, философ, автор на психотерапевтичния метод системно-семейни констелации – холистичен метод, основан на дълбочинните връзки на любов и деформациите им, като често постига бързи резултати – рядкост в сферата на обичайните психотерапии.

£3.25

Допълнителна информация

Издател

Жануа; 40 страници