Зайчета скокливи от Биатрикс Потър / изд. Византия

Цялата поредица – налична ТУК!

„През прозореца се чуваше, как стопанинът придръпва стола към себе си и как краката на стола се тътрят по каменния под, а доволният господин Макгрегър блажено се подсмихва.
– Едно, две, три, четири, пет, шест сладки малки зайчета скокливи! – каза господин Макгрегър.
– За какви зайчета говориш? – попита мъжа си госпожа Макгрегър. – Пак ли нещо са изгризали?
– Едно, две, три, четири, пет, шест сладки малки зайчета скокливи! – повтори господин Макгрегър, като свиваше пръсти.
– Не се шегувай – разсърди се госпожа Макгрегър. – Какво си говориш под носа?
– В чувала има зайчета! Едно, две, три, четири, пет, шест сладки малки зайчета скокливи! – не спираше да повтаря господин Макгрегър.

През това време най-малкото зайче се хвана за перваза на прозореца и подаде глава.“
Из книгата

£1.75

Допълнителна информация

Издател

Византия; 16 страници