Разпродажба!

Изпитни тестове, обучение, 3d симулатор, закон и правилник autobuhal 2012

„ИЗПИТНИ ТЕСТОВЕ, ОБУЧЕНИЕ, 3D СИМУЛАТОР, ЗАКОН И ПРАВИЛНИК AutoBuhal 2012”:

ЕЛЕКТРОННИ ИЗПИТНИ ТЕСТОВЕ, съответстващи на въпросите в новите изпитни тестове за кандидати за водачи на МПС, влезли в сила с Изменение на Наредба №38 на Министерството на Транспорта и Информационните Технологии, обнародвана в ДВ бр.80 от 14.10.2011г.


•       AutoBuhal 2012 Online
•       ЗD АНИМИРАН СИМУЛАТОР ЗА ОБУЧЕНИЕ
•       ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА И ПРАВИЛНИК


Продуктът е предназначен както за самостоятелна подготовка на курсисти, така и за  мултимедийна подготовка на групи в Учебните центрове и Автошколи. Софтуерът предоставя индивидуален сериен номер за онлайн достъп и решаване на ЕЛЕКТРОННИ ИЗПИТНИ ТЕСТОВЕ.  СИМУЛАТОРЪТ ЗА ОБУЧЕНИЕ пресъздава ситуации в триизмерна среда, наподобяваща реални движения по кръстовища и улици, позволява визуализация на отговорите и взетите решения. Предложени са със съответна навигация ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА И ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕТО МУ, необходими при подготовката на курсистите в процеса на обучение:
– за кандидат-шофьори;
– за учебни центрове и автошколи;
– за възстановяване на контролни точки;
– за повишаване на квалификация


„ИЗПИТНИ ТЕСТОВЕ, ОБУЧЕНИЕ, 3D СИМУЛАТОР, ЗАКОН И ПРАВИЛНИК AutoBuhal 2012”се активира с помощта на 20 буквено-цифрен сериен номер, с който се осъществява и достъп в режим online. Продуктът е защитен от копиране.

£9.25 £0.03

29 налични

Допълнителна информация

Издател

autobuhal 2012