Отмерени отношения. Младежки окултен клас (твърди корици) от Петър Дънов

При сегашните условия, за да бъдете успешни с живота, не се приближавайте много един до друг. Пазете този закон в света.
В една слънчева система пътищата са определени. Природата обича всички неща да бъдат на определена дистанция. Като дойдете до един човек и имате най-хубаво мнение за него, нито крачка по-близо не отивайте.
Когато давате за някого много лошо мнение, значи вие сте дошли много близо до него – отдалечете се. Това помнете: този, който обича – нито крачка по-напред, нито крачка по-назад. Тогава ще вървите по пътя на вашата орбита.
И не бойте се.

£10.75

Допълнителна информация

Издател

Бяло братство; 520 страници; твърди корици