Паневритмия (1938-2018). Юбилейно издание от Беинса Дуно

През 2018 г. отбелязваме 80 години от публикуването на първата книга за Паневритмията.
Настоящото издание съдържа фототипно копие на книгата от 1938 г., уводни думи и коментар.

£4.25

Допълнителна информация

Издател

Бяло братство; 112 страници