Публиката. След пет години. Комедия без име (Пиеси) от Федерико Гарсия Лорка

„След пет години. Легенда 3а Времето“ е един от изключителните върхове в театъра на Федерико Гарсия Лорка. Благодарение на сложната множественост на темите, в него поетът разкрива еротично-философското многообразие на човешката личност, изразявано чрез вечната игра на времето, любовта и смъртта, като същевременно в тази своя драматична поема той постига най-цялостна симбиоза на представите си 3а поезия и театър и стига до един тотален, чист театър.

Маргарита Уселай

Като разсъждаваме върху темата u върху използваната техника, можем да приемем, че фактически „Публиката“ е най-смелата и най-дълбока творба на Федерико Гарсия Лорка. Поетът се стреми да изрази на сцената възможно най-интимните човешки състояния и още през 1930 г. си служи с похвати и изразни средства, които в следващите двадесет и пет или дори тридесет и пет години ще характеризират най-неспокойния театър на Европа и Америка.
Рафаел Мартинес Надал

£8.25

Допълнителна информация

Издател

Панорама; 220 страници