Стихотворения от Добри Чинтулов / изд. Книги за всички

Книгата включва стихотворенията на Добри Чинтулов, като акцентът е поставен върху изучаваните в училище по новата учебна програма и техните анализи.

Чинтулов е първият творец в нашата литература, който изгражда устойчиви за българското културно съзнание образи – на юнака, на Балкана, на майката, на врага. Те са осмислени в духа на времето и чрез тях авторът дава поетически израз на националните стремления за избавление от робството.

£2.75

Допълнителна информация

Издател

Книги за всички; 48 страници